được

được Wiki - What is the được?

What does the word được mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word được in our free online dictionary! Find words starting with được and anagrams of được.

Definitions of "được"

    No definitions found!

The word "được" in example sentences

No examples found!

được on Social Media

Organic Traffic
Ngomai7
Ngomai7
2019-12-11

Em tự cứu được em thì em đã không phải làm nông dân

HunhLc80738106
HunhLc80738106
2019-12-11

@hoanglong12764: Ủa chứ giờ túng quá là có đi kiếm chút được ko nhỉ. P/s: Hàng hoá 20cm + khuôn mặt ráng nhìn thì cũng tạm tạm không bi…

Hamide91215770
Hamide91215770
2019-12-11

Hãy xem những thành tích tôi đã đạt được trong năm 2019 khi làm một Local Guide trên Google Maps 🎉 #LetsGuide

jeoniebaby2807
Jeoniebaby2807
2019-12-11

@TEAMBTS_VN: [SEOUL MUSIC AWARDS] BTS được đề cử 3 hạng mục: 🏆 Main Award -Hai hạng mục 100% Fans votes 👇: 🏆 Popularity Award (K-ARMY…

jeoniebaby2807
Jeoniebaby2807
2019-12-11

@TaeKookisrealTK: Taehyung à đừng lo có Jungkook ở đây rồi 🐯: mấy cái gai trên cây nhìn đau nhỉ? 🐰: anh có muốn em gỡ chúng xuống không?…

được

được Word Data

  • Pronunciations
  • Character8
  • Hyphenation

Synonyms

No được synonyms found!

Hypernyms

No được hypernyms found!

Equivalents

No được equivalents found!
Memory Professor

Quote

We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. (Albert Schweitzer )
Online IQ Test