Arabela

Arabela Wiki - What is the arabela?

What does the word arabela mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word arabela in our free online dictionary! Find words starting with arabela and anagrams of arabela.

Definitions of "arabela"

  The word "arabela" in example sentences

  Ke dumela hore ha re behela setjhaba mabapi le diqeto tseo re di entseng, batho ba haeso ba tla thabela hore mokgatlo o ba etelletseng pele naheng ya heso o ntse o ikemiseditse ho ntshetsapele dikgahleho tsa bona mme o arabela le ho ditabatabelo tsa bona.. [Puo ya ho kwala mosebetsi ya MoPresidente wa African National Congress, Thabo Mbeki, Khanseleng e akaretsang ya bobedi ya naha ya ANC Tshwane]

  Do not resubmit during this time or your comment will post multiple times. arabela anya on Accounting Funny Business. [CJR]

  Arabela on Social Media

  Organic Traffics
  victorveri
  Victorveri
  2019-03-21

  Peguei um ônibus da 7 de abril até até o Arabela pq tá chovendo mas tô só o arrependimento

  _Smokethatkush_
  _Smokethatkush_
  2019-03-21

  @dziddie: Kana i once helped this lady with her theory test, ne a kwala matshwao for like the 11th time😭 di cone le tsela setse a di tah…

  dziddie
  Dziddie
  2019-03-21

  Kana i once helped this lady with her theory test, ne a kwala matshwao for like the 11th time😭 di cone le tsela set…

  sentiargentina
  Sentiargentina
  2019-03-21

  He publicado un episodio en #ivoox "20.03.19 SentíArgentina. DEL PLATA/Seronero – Panella/Alejandro Bonadeo/Beatriz…

  tuks134
  Tuks134
  2019-03-21

  He was yet to tell me why he called but dipotso tsa hae di nsenyetsa nako but I couldn't tell him. Deep down I want…

  About Arabela Comments

  arabela

  Arabela Word Data

  • Pronunciations
  • Character7
  • Hyphenation

  Synonyms

  No arabela synonyms found!

  Hypernyms

  No arabela hypernyms found!

  Equivalents

  No arabela equivalents found!
  Memory Professor

  Quote

  Short words are best and the old words when short are best of all. (Winston Churchill )
  Online IQ Test