Boyut

Definitions of "Boyut"

Boyut words definations not found!

The word "Boyut" in example sentences

Burberry'nin, kreasyon yetkilisi Christopher Bailey, 3 boyut teknolojisinin küresel izleyicileri Londra'daki şova getireceğini, kumaş, renk ve fondaki müzik hakkında fikir sahibi yapacağını ifade ediyor. Turk.internet.com

Burberry'nin, kreasyon yetkilisi Christopher Bailey, 3 boyut teknolojisinin küresel izleyicileri Londra'daki şova getireceğini, kumaş, renk ve fondaki müzik hakkında fikir sahibi yapacağını ifade ediyor. Turk.internet.com

Ersad Hurmuzli, Hakikat al-Wojood al-Turkmenifi al_Iraq, (The existence of the Turkmen in Iraq), page 217, first edition, boyut. American Chronicle

Ersad Hurmuzli, Hakikat al-Wojood al-Turkmenifi al_Iraq, (The existence of the Turkmen in Iraq), page 215, first edition, boyut. American Chronicle

Doðuþ Otomotiv-SEAT tarafýndan ithal edilen ve 25 bin 900 YTL'den baþlayan tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalý satýþ fiyatýyla giriþ sýnýfýndaki rekabete yeni bir boyut katacak yeni SEAT Ibiza'nýn baz donanýmýnda, ABS, sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý, klima, direksiyondan kumandalý MP3 çalarlý radyo / CD müzik sistemi ve elektrikli ön camlar gibi ekipmanlar standart yer alýyor. Hürriyet ANASAYFA

Grubun, orta boyut ve lüks segmentte 'Sensimar' markalý yeni lüks otel zinciri kurma çalýþmalarý yaptýðý ve bunlarýn ilk ikisi için Türkiye'nin düþünüldüðü de öðrenildi. Hürriyet ANASAYFA

What does boyut mean?

What does the word boyut mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word boyut in our free online dictionary! Find words starting with boyut and anagrams of boyut.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!