Hizmeti

Definitions of "Hizmeti"

Hizmeti words definations not found!

The word "Hizmeti" in example sentences

Sistemimiz Türkiye genelinde en iyi hizmeti sizlere sunmak için tasarlanmıştı; r. Political Cortex

Türkiye'nin ilk "Arama Bazında Operatör Seçimi" (Call by Call) hizmeti olan ve bugüne dek Turk.internet.com

Bunlar nedir diye soracaksanız, Google amcanın yeni hizmeti. Linux Gezegeni

Gazetenin, McColo þirketine altyapý hizmeti sunan Global Crossing ve Hurricane Electric þirketlerine konuyla ilgili bilgi vermesinin ardýndan her iki þirket McColo'ya olan desteklerini 3 gün önce kesmiþler ve þirket kapanmak durumunda kalmýþtý. Turk.internet.com

Gazetenin, McColo þirketine altyapý hizmeti sunan Global Crossing ve Hurricane Electric þirketlerine konuyla ilgili bilgi vermesinin ardýndan her iki þirket McColo'ya olan desteklerini 3 gün önce kesmiþler ve þirket kapanmak durumunda kalmýþtý. Turk.internet.com

What does hizmeti mean?

What does the word hizmeti mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word hizmeti in our free online dictionary! Find words starting with hizmeti and anagrams of hizmeti.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!