Ikna

Definitions of "Ikna"

Ikna words definations not found!

The word "Ikna" in example sentences

Din's var orada aslında ikna insanları görünmez bir mand gün her canlı gökyüzünün-kim dakika saatler, her her şeyi sen. ideonexus.com 2007 »Mart»

Sarı lacivertliler, futbolcunun bonservisinde toplam yüzde 77.5 hisseleri bulunan Corinthians Kulübü ve iki işadamıyla her konuda anlaşma sağladı; sambacının bonservisinde yüzde 22.5 hisseye sahip olan ve şu andaki tek engel olarak görünen Group DIS adlı firmanın da birkaç gün içinde ikna olması bekleniyor. Hürriyet ANASAYFA

Sarı lacivertliler, futbolcunun bonservisinde toplam yüzde 77.5 hisseleri bulunan Corinthians Kulübü ve iki işadamıyla her konuda anlaşma sağladı; sambacının bonservisinde yüzde 22.5 hisseye sahip olan ve şu andaki tek engel olarak görünen Group DIS adlı firmanın da birkaç gün içinde ikna olması bekleniyor. Hürriyet ANASAYFA

Bazıları ikna ediyor, bazıları iyice arafta bırakıyor. Hürriyet ANASAYFA

HÝÇ evlenmeyen ve hayattaki son yakýný olan kýz kardeþini de 10 yýl önce kaybeden Yüksek Mimar Mehmet Ali Barman'ý 50 yýllýk mimar dostu Niyazi Duranay, "Kendi kendini idare edemiyorsun" diyerek, kýzý Sibel Duranay'ýn vasi tayin edilmesi için ikna etti. Hürriyet ANASAYFA

What does ikna mean?

What does the word ikna mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word ikna in our free online dictionary! Find words starting with ikna and anagrams of ikna.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!