Japish

Word JAPISH
Character 6
Hyphenation N/A
Pronunciations N/A

Definitions and meanings of "Japish"

What do we mean by japish?

Here you will find one or more explanations in English for the word japish. Define japish, japish synonyms, japish pronunciation, japish translation, English dictionary definition of japish.

Synonyms and Antonyms for Japish

  • Synonyms for japish
  • Japish synonyms not found!!!
  • Antonyms for japish
  • Japish antonyms not found!

The word "japish" in example sentences

Nëse parat e tuaja bien në duart e një personi i cili ka frikë Allahun e Gjithëfuqishëm, a do ti japish atij së paku 10 dinar, në vend të 100 dinarëve? ❋ Unknown (2008)

Ndoshta ai planifikon që ti sjell ato nëse ti i premton se ti do ti japish atij për përdorim pakëz nga parat që janë hallall. " ❋ Unknown (2008)

Cross Reference for Japish

  • Japish cross reference not found!

What does japish mean?

Best Free Book Reviews
Best IOS App Reviews