Klienta

Word KLIENTA
Character 7
Hyphenation N/A
Pronunciations N/A

Definitions and meanings of "Klienta"

What do we mean by klienta?

Here you will find one or more explanations in English for the word klienta. Define klienta, klienta synonyms, klienta pronunciation, klienta translation, English dictionary definition of klienta.

Synonyms and Antonyms for Klienta

  • Synonyms for klienta
  • Klienta synonyms not found!!!
  • Antonyms for klienta
  • Klienta antonyms not found!

The word "klienta" in example sentences

HSM iekārta Glabā lietotāju sertifikātus un to privātās atslēgas Kalkulē elektroniskos parakstus Katra lietotāja privātās atslēgas un sertifikāti glabājas atsevišķā loģiskā konteinerī, kurš ir aizsargāts ar paroli Serveris nodrošina pieeju lietotāja konteinerim, izmantojot klienta autentifikācijas datus ❋ Eparaksts (2010)

Klienta aplikācija Parakstīšanas web servisa klients (Java Web Start aplikācija) Nodrošina klienta autentifikāciju ar E-ME viedkarti Monitorē parakstāmo failu mapi Veido parakstāmo failu pakas un nosūta tās uz serveri parakstīšanai Saņem parakstīto failu pakas un failus izvieto parakstīto failu mapē Nodrošina paroles maiņu lietotāja konteinerim HSM iekārtā ❋ Eparaksts (2010)

Integrācijas iespējas Izmantot E-ME piedāvāto klienta aplikāciju un apmainīties ar datiem izmantojot ieejas un izejas mapes Izmantot web servisu to integrējot savās aplikācijās ❋ Eparaksts (2010)

Klienta Nr. 1 sertifikāts Klienta dators ar (autorizācija ar PIN kodu) 1 parakstīšanas klienta ❋ Eparaksts (2010)

Tedy nejen s klasickou serverovou virtualizací, ale např. také virtualizací aplikací běžících na straně klienta, nebo novinkami v rámci ... ❋ Unknown (2008)

Cross Reference for Klienta

  • Klienta cross reference not found!

What does klienta mean?

Best Free Book Reviews
Best IOS App Reviews
App Name Developer
Snapchat App Reviews Snap, Inc.
SHEIN - Shopping Online App Reviews ROADGET BUSINESS PTE. LTD.
WhatsApp Messenger App Reviews WhatsApp Inc.
Instagram App Reviews Instagram, Inc.
TikTok App Reviews TikTok Ltd.