Kurumsal

Definitions of "Kurumsal"

Kurumsal words definations not found!

The word "Kurumsal" in example sentences

Nazi subayı tarzı S & M Wermacht yenilik motosiklet kask kadar kurumsal işaretler, Nazi markalaşma bu markalar popüler bir kez temsil ideoloji için değil, onların kaygan zarafet ve cinsellik temyiz bulabilirsiniz: ideonexus.com 2004 »Mayıs»

O ve bir arkadaşı, Tyler Durden, form haklarından mahrum edilmiş erkek tedavisinin bir işlevsel tür birbirleriyle kavga bir kulüp. filmin mesajı oldukça nispeten benin bir biçimde anti-kuruluş görünen bu noktaya kadar, ancak mücadele kulüp hızlı bir şekilde anti-kuruluş kurumsal Project Mayhem "olarak bilinen," koordineli bir çaba gibi modern Batı materyalizmin simgeleri barbarlık için geliştikçe sanat, pahalı arabalar, kafeler ve kredi kurumları. ideonexus.com 2004 »Mayıs»

Yine içinde bulunduğumuz ayda Avaya kurumsal çözümler bölümünü satın aldı. Turk.internet.com

AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinde genişleme politikasını anlatan Rehn, AB'nin kurumsal reform çabalarını gerekçe göstererek Avrupa'da barış ve istikrarı yaygınlaştırma yükümlülüğünden kaçamayacağını belirterek, Türkiye ve Batı Balkanların dikkatli ve kademeli şekilde AB'ye katılmaları için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. ABHaber

Aradiom geliştirmiş olduğu Aradiom Mobile Framework ile marka ile müşterinin her an etkileşim içerisinde olmasını sağlayan mobil uygulamalar ve şirketlerin çalışanlarına yönelik iş verimliliğini artıran kurumsal mobil çözümler sunuyor. Linux Gezegeni

Belge yönetimi, 1934 yılından beri bir disiplin olarak varlığından söz edilmeye; 1990'larda ise uluslararası nitelik kazanmaya ya da uluslararası düzeyde tartışılmaya başlanan, kurum ve kuruluşlarda verimliliği artırmaya, kurumsal belge ve bilgileri yönetmeye yönelik bir yaklaşım olarak gelişmeler göstermektedir. E-LIS

"Arsivlerimizin kurumsal yapılanma gereksinimleri", Bilginin serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kurulusunun 50. E-LIS

Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının ne olduğunun tespit edilmesi, düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dâhilinde yönetilmesi gerekmektedir. E-LIS

Bu çalışma bilgi yönetiminin başarıya ulaşması için en önemli unsur olan kurumsal bilgi kaynaklarının ortaya konulması ve yönetilmesi üzerinde durmaktadır. E-LIS

Kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirirken ve etkinliklerini gerçeklestirirken üretmek zorunda olduğu belgeler, kurumsal iletisimin önemli bir olgusu olarak karsımıza çıkmaktadır. E-LIS

Bu yazıda kurumsal iletisimde sürekliliği ve kalıcılığı sağlayan belge yönetim yaklasımları ve kurumlara sağlayacağı katma değer irdelenmektedir. E-LIS

Bu iki banka birlikte, Britanya'daki tasarruf ve ipotekli emlak (mortgage) piyasasının üçte birini, bireysel ve kurumsal bankacılık piyasasının da büyük bölümünü ellerinde bulunduruyor. Bianet :: Bianet

Ayrıca, profesyonel kullanıcıların şirket intranetine erişmelerini sağlayan bütünleşik mobil VPN desteği ve kurumsal bilgilerin korunması için “kilitle ve sil†bildirgec.org

[Turkish abstract] Belge, organizasyonların sahip oldukları kurumsal bilginin kaynağıdır ve kurumların nelere sahip olduklarının farkında olmalarını sağlar. E-LIS

Ayrıca, profesyonel kullanıcıların şirket intranetine erişmelerini sağlayan bütünleşik mobil VPN desteği ve kurumsal bilgilerin korunması için “kilitle ve sil†bildirgec.org

What does kurumsal mean?

What does the word kurumsal mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word kurumsal in our free online dictionary! Find words starting with kurumsal and anagrams of kurumsal.

Kurumsal Images

kurumsal images
kurumsal images
kurumsal images
Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!