Nasze

Definitions and meanings of "Nasze"

What do we mean by nasze?

Here you will find one or more explanations in English for the word nasze. Define nasze, nasze synonyms, nasze pronunciation, nasze translation, English dictionary definition of nasze.

To beat someone in a race with a huge distance  Urban Dictionary

The word "nasze" in example sentences

How to use nasze in a sentence? Example sentences with the nasze, a sentence example for nasze, and how to make nasze in sample sentence, how do I use the word nasze in a sentence? How do you spell nasze in a sentence?

Tipsy: jeśli chcemy dodać ikony programów na pulpicie, uruchamiamy Dolphina z trybem edytowalnego paska adresu (ctrl + l) i wpisujemy tam: programs:/ponieważ ustawienie pulpitu w trybie Pulpit pozwala tylko na wstawianie ikon jako widgety, można uruchomić widget Widok katalogu i ustawić w nim aby wyświetlał dowolny katalog w którym zgromadzimy nasze ikony programów ❋ GregKoval (2010)

Niestety dostępne jest tylko osiem zakładek na nasze ulubione strony. ❋ GregKoval (2010)

Mamy nadzieję, że nasze czasopismo bardzo szybko stanie się niezastąpionym źródłem informacji o Bałkanach, tutejszych zwyczajach, warunkach społeczno-politycznych i kilimie kulturalnym tkanym przez narody zamieszkujące ten rejon – ale i barwach, które w ten kilim wplata Bałkańska Polonia. ❋ Unknown (2010)

Może nasze wnuki doczekają się produktów conflict free, [...] 14 September 2009, 12: 33 pm ❋ Unknown (2009)

Niels Bohr ideonexus: narzędzia używamy mieć poważne i przebiegłe! wpływ na nasze nawyki myślenia, a tym samym na nasze myślenie umiejętności. ❋ Unknown (2009)

W końcu od dawna znane są iluzje, oszukujące nasze mózgi. ❋ Unknown (2007)

Also, what "u nas" meaning "in our country" or nasz/a (pl nasi/nasze) meaning "representing us" (as in sports competitions etc). ❋ Unknown (2005)

Niels Bohr ideonexus: narzędzia używamy mają głęboki i przebiegłe! wpływ na nasze nawyki myślenia, a więc na nasze zdolności myślenia. ❋ Unknown (2004)

My Generation X dorastał w świecie sieci istniejących nowości i podniósł się z wiary w uczciwość słowa pisanego, ale są problemy łatwo rozwiązać poprzez dostosowanie nasze umysły do nowych warunków. ❋ Unknown (2004)

W tych trudnych warunkach ekonomicznych będziemy nadal inwestowali w zapewnienie użytkownikom jak najwyższej jakości usług, zwracając też uwagę na nasze cele biznesowe. ❋ Unknown (2010)

Chcemy tym utworem wyrazić nasze najgłębsze kondolencje rodzinom ofiar, a także tym, którzy tak bardzo przeżyli ten czarny dzień dla całej Polski i świata. ❋ Unknown (2010)

Chcemy jako muzycy, artyści przekazać światu nasze emocje wyrażone w muzyce i dać znać, że nie jest nam obojętna sytuacja tego typu, jaka miała miejsce. ❋ Unknown (2010)

Tuż przed wprowadzeniem przez Ukrainę 13%-wych ceł na nasze owoce całe zastępy ukraińskich poszukiwaczy jabłek robiły ogromne zakupy. ❋ Unknown (2010)

Ukrainę 13%-wych ceł na nasze owoce całe zastępy ukraińskich poszukiwaczy jabłek robiły ogromne zakupy. ❋ Unknown (2010)

[Bro] !!!! [That dude] [Jerry can] nasz ❋ Cup Hanger (2018)

What does nasze mean?

What does the word nasze mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word nasze in our free online dictionary! Find words starting with nasze and anagrams of nasze. Looking for online definition of nasze in the dictionary? Nasze explanation free. What is nasze? Meaning of nasze term.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!