Nie

Word NIE
Character 3
Hyphenation N/A
Pronunciations N/A

Definitions and meanings of "Nie"

What do we mean by nie?

Here you will find one or more explanations in English for the word nie. Define nie, nie synonyms, nie pronunciation, nie translation, English dictionary definition of nie.

Synonyms and Antonyms for Nie

  • Synonyms for nie
  • Nie synonyms not found!!!
  • Antonyms for nie
  • Nie antonyms not found!

The word "nie" in example sentences

And the history of Les Pr é s d'Eug é nie is a story of a life, a life "à deux" (of two). ❋ Emma-Kate Symons (2010)

Hierdie taktiek word telkens in nie-kommunistiese lande gebruik. ❋ Unknown (2005)

With the phrase nie od razu Kraków zbudowano, 'calm is called for in Poland'. ❋ Unknown (2009)

Het die tyd nie dalk aangebreek vir die regering om 'n algemene moratorium op die afsetting van plaaswerkers te plaas nie, tot tyd en wyl die gebreke in die huidige wetgewing reggestel kan word nie? ❋ Unknown (2007)

Die geraas kan nie gesteur word nie want dit is teen 'n beginsel van die reg om te lewe. ❋ Unknown (2004)

Ek het geen twyfel dat berekend andere in die duister gehou is nie Ek het geen voorbehoude dat die gruwels geopenbaar en gestraf moet word nie, elk op meriete (of dismeriete) en elk met inagneming van aanspreeklikheid gebaseer op die opset van die handeling of late. ❋ Unknown (1997)

Cornelia Moses, ook 'n kandidaat van die ANC, kan weer nie by haar adres wat verskaf is opgespoor word nie en niemand in die omgewing ken so' n persoon nie. ❋ Unknown (1996)

Ek wil u egter verseker dat ek elke keer diep geraak word, nie bloot deur die eer wat my aangedoen word nie, maar veral deur die warm toegeneentheid wat spreek uit sulke gebare teenoor my. ❋ Unknown (1996)

Dames en Here, die Federale Jeugkongres word nie net gehou in tye wanneer daar op hoe vlak politieke woelinge is nie. ❋ Unknown (1995)

Die tydelike interdik toegestaan word nie huidiglik teruggetrek nie. ❋ Unknown (1995)

Die Nasionale Party wil sy ondersteuning uitspreek vir Mnr Mandela se sterk waarskuwings dat die regering nie sal duld dat mense gyselaar geneem word nie en dat stakings in baie gevalle misbruik word. ❋ Unknown (1994)

Die Regering sal nie toelaat dat daar aan hom voorgeskryf word nie, hetsy deur dreigemente, stakings en massa - optrede of deur dreunings van die linker - of regterkant. ❋ Unknown (1993)

Die Goeie naam van my regering moet nie net gehandhaaf word nie, maar moet soos 'n kleinood bewaar word.' n Doeltreffende regering vorm die ruggraat van 'n gesonde en stabiele gemeenskap. ❋ Unknown (1993)

Indien 'n hof bevind dat die proses misbruik word, kan hy die bevele gee wat hy goedvind ten einde die misbruik uit te skakel of verdere misbruik te voorkom, met inbegrip van' n bevel dat uitstel van die verrigtinge geweier word, dat die verhoor sonder regsver - teenwoordiging voortgesit kan word, dat 'n vervolging nie weer ingestel mag word nie, dat' n beskuldigde vrygespreek word, en dat kruisondervraging ingekort word. ❋ Unknown (1993)

Broederbond te word nie praat met wrewel en haat oor hoe ❋ Unknown (1993)

Serum-serum dalam produk nie akan meresap ke dalam kulit Kak Nara dan membuatkan warna kulit muka Kak Nara putih dan berseri dari dalam. ❋ BangNara (2010)

(paragraaf 1 hierbo) 'n lys van aspekte wat nog nie ge - finaliseer kon word nie, tesame met' n tydskaal waarteen die betrokke aspekte aangespreek sal word aan Popcru voor sal le. ❋ Unknown (1995)

'n Saak wat egter nie direk in die begroting genoem word nie, en wat myns insiens dringende aandag nodig het, is die vestiging van lewensvatbare boerderye en die nodige kundige bystand aan die nuwe boere. ❋ Unknown (2007)

3.7 Die Voorsitter [du Randt - Voorsitter en Hoofbantoesakekommissaris, Witwatersrand] sê dat daar juis deur sekere swart leiers versoek is dat pamflette aangaande verhoogde bustariewe nie in Afrikaans gedruk word nie want Afrikaans word as sinoniem met die Regering beskou. ❋ Unknown (2005)

Why, when my uncle was informed that you were to be his guest for some time, and that your father desired to have one of his hopeful sons to fill up the lucrative situation in his counting-house which was vacant by your obstinacy, Mr. Francis, the good knight held a _cour ple'nie're_ of all his family, including the butler, housekeeper, and gamekeeper. ❋ Walter Scott (1801)

Cross Reference for Nie

  • Nie cross reference not found!

What does nie mean?

Best Free Book Reviews
Best IOS App Reviews