Temmuz

Definitions of "Temmuz"

Temmuz words definations not found!

The word "Temmuz" in example sentences

Özgün ve kaliteli içeriğiyle bu zamana kadar ilgiyle izlenen EniXma'nın temmuz 2009 sayısının içeriğiyse şu şekilde: Linux Gezegeni

FDIC'ýn temmuz ayýnda el koyduðu IndyMac Bank'ýn varlýklarý da 32 milyar dolardý. Hürriyet ANASAYFA

Polis, zanlýlarýn sorgularýnýn ardýndan örgüt üyelerinin Çengelköy'de, Güngör Tokay'a ait 3 katlý yalýnýn kasasýndan yaklaþýk 500 bin dolar (600 bin YTL) deðerinde ziynet eþyasý çaldýklarýný, 1 yýl önce Ýçerenköy'deki Ýsviçre Hastanesi'nin kasasýný soyduklarýný ve geçtiðimiz temmuz ayýnda Ordu Ýkizce Ýlçesi'nin Hükümet Konaðý'ndaki tüm bilgisayar kasalarýný çaldýklarýný belirledi. Hürriyet ANASAYFA

What does temmuz mean?

What does the word temmuz mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word temmuz in our free online dictionary! Find words starting with temmuz and anagrams of temmuz.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!