Temmuz

Temmuz Wiki - What is the temmuz?

temmuz wiki coming soon..

What does the word temmuz mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word temmuz in our free online dictionary! Find words starting with temmuz and anagrams of temmuz.

Definitions of "temmuz"

  The word "temmuz" in example sentences

  Özgün ve kaliteli içeriğiyle bu zamana kadar ilgiyle izlenen EniXma'nın temmuz 2009 sayısının içeriğiyse şu şekilde:. [Linux Gezegeni]

  FDIC'ýn temmuz ayýnda el koyduðu IndyMac Bank'ýn varlýklarý da 32 milyar dolardý.. [Hürriyet ANASAYFA]

  Polis, zanlýlarýn sorgularýnýn ardýndan örgüt üyelerinin Çengelköy'de, Güngör Tokay'a ait 3 katlý yalýnýn kasasýndan yaklaþýk 500 bin dolar (600 bin YTL) deðerinde ziynet eþyasý çaldýklarýný, 1 yýl önce Ýçerenköy'deki Ýsviçre Hastanesi'nin kasasýný soyduklarýný ve geçtiðimiz temmuz ayýnda Ordu Ýkizce Ýlçesi'nin Hükümet Konaðý'ndaki tüm bilgisayar kasalarýný çaldýklarýný belirledi.. [Hürriyet ANASAYFA]

  Temmuz Translates

  TurkishTemmuz English to Turkish Translate
  Temmuz turkish translate not found!

  Temmuz on Social Media

  Temmuz Comments

  Temmuz Videos


  Şimal - Z Raporu
  Şimal - Z Raporu
  Temmuz Sınıfa Katılıyor :)
  Temmuz Sınıfa Katılıyor :)
  Merve Deniz – Temmuz'da (B!P Akustik)
  Merve Deniz – Temmuz'da (B!P Akustik)

  Temmuz Images

  temmuz image
  temmuz image
  temmuz image
  temmuz image

  News about temmuz

  Temmuz

  Temmuz Word Data

  • Pronunciations
  • Character6
  • Hyphenation

  Synonyms

  No temmuz synonyms found!

  Hypernyms

  No temmuz hypernyms found!

  Equivalents

  No temmuz equivalents found!
  Memory Professor

  Quote

  Being right is highly overrated. Even a stopped clock is right twice a day. ()
  Online IQ Test